50 משתמשים באמצעות אפליקציה 

פתיחה באמצעות חיוג

שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט *

API *

שעון שבת (טיימר)

דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות 

יבוא/יצאו נתונים בקובץ EXCEL

תומך ברשתות דור 3/4

מתח עבודה 12-24 וולט DC 

גודל פיזי קטן 50X70 מ"מ

SG303LA

ממסר יציאה 1          

הוראות הפעלה

ללא הגבלת כמות משתמשים באמצעות אפליקציה 

פתיחה באמצעות חיוג

שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט *

API *

שעון שבת (טיימר)

דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות 

יבוא/יצאו נתונים בקובץ EXCEL

תומך ברשתות דור 3/4

מתח עבודה 12-24 וולט DC 

גודל פיזי קטן 50X70 מ"מ

SG303GI

         ממסר יציאה 1 
ממסר כניסה מגע יבש להתראות 

הוראות הפעלה

ללא הגבלת כמות משתמשים באמצעות אפליקציה 

פתיחה באמצעות חיוג

שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט *

API *

שעון שבת (טיימר)

דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות 

יבוא/יצאו נתונים בקובץ EXCEL

תומך ברשתות דור 3/4

מתח עבודה 12-24 וולט DC 

גודל פיזי קטן 50X70 מ"מ

SG303GA

ממסר יציאה 1          

הוראות הפעלה

ללא הגבלת כמות משתמשים באמצעות אפליקציה 

פתיחה באמצעות חיוג

שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט *

API *

שעון שבת (טיימר)

דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות 

יבוא/יצאו נתונים בקובץ EXCEL

תומך ברשתות דור 3/4

מתח עבודה 12-24 וולט DC 

גודל פיזי קטן 50X70 מ"מ

SG303GB

         2 ממסרי יציאה 

הוראות הפעלה

ללא הגבלת כמות משתמשים באמצעות אפליקציה 

פתיחה באמצעות חיוג

עד 4000 שלטים חכמים

שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט *

API *

שעון שבת (טיימר)

דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות 

יבוא/יצאו נתונים בקובץ EXCEL

תומך ברשתות דור 3/4

מתח עבודה 12-24 וולט DC 

גודל פיזי קטן 50X70 מ"מ

SG303GA-WR

מערכת עם ממסר אחד
עם מקלט שלטים

הוראות

הפעלה

ללא הגבלת כמות משתמשים באמצעות אפליקציה 

פתיחה באמצעות חיוג

עד 4000 שלטים חכמים

שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט *

API *

שעון שבת (טיימר)

דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות 

יבוא/יצאו נתונים בקובץ EXCEL

תומך ברשתות דור 3/4

מתח עבודה 12-24 וולט DC 

גודל פיזי קטן 50X70 מ"מ

SG303GB-WR

מערכת עם שני ממסרים
עם משלט שלטים

הוראות

הפעלה

ללא הגבלת כמות משתמשים באמצעות אפליקציה 

פתיחה באמצעות חיוג

עד 4000 שלטים חכמים

שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט *

API *

שעון שבת (טיימר)

דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות 

יבוא/יצאו נתונים בקובץ EXCEL

תומך ברשתות דור 3/4

מתח עבודה 12-24 וולט DC 

גודל פיזי קטן 50X70 מ"מ

SG303GI-WR

מערכת עם ממסר אחד
עם מקלט שלטים
ממסר כניסה מגע יבש להתראות 

הוראות

הפעלה

* תכונה אופציונלית