top of page

הבקרים החכמים שלנו דור 4

כל המכשירים תומכים באפליקציה PalGate

sg304gil

SG304GI-L

יציאה 1, כניסה 1

ios and android

iOS / Android

kisspng-siri-computer-icons-apple-5af6a2

תמיכה בסירי

apple watch

שעון אפל

kindpng_1279980.png
Google-Home-Logo.png
apple-carplay-logo.png.ximg.l_4_m.smart.png

עד 50 משתמשים

פתיחה באמצעות אפליקציה/ חיוג/ סירי

שליטה באמצעות יישום בחינם או ממשק אינטרנט קל *

התרעות PUSH בזמן אמת לאפקליציה או אימייל על שינוי סטטוס

API *

יומנים ללא הגבלה *

טיימרים / אירועים

שעון אסטרונומי

ייבא / ייצא קבצי Excel

תומך ברשתות 2G / 3G / 4G

מתח כניסה 12-24 וולט DC

גודל 50x70 מ"מ

sg304gi

SG304GI

יציאה 1 , כניסה 1

ios and android

iOS / Android

kisspng-siri-computer-icons-apple-5af6a2

תמיכה בסירי

apple watch

שעון אפל

kindpng_1279980.png
Google-Home-Logo.png
apple-carplay-logo.png.ximg.l_4_m.smart.png

ללא הגבלת כמות משתמשים

פתיחה באמצעות חיוג / אפליקציה

שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט*

קבלת התרעות PUSH באפליקציה על שינוי סטטוס 

API *

שעון שבת (טיימר)

שעון אסטרונומי

דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות 

יבוא/יצאו נתונים בקובץ EXCEL

תומך ברשתות דור 2/3/4

מתח עבודה 12-24 וולט DC 

גודל פיזי קטן 50X70 מ"מ

sg304gb

SG304GB

2 יציאות

ios and android

iOS / Android

kisspng-siri-computer-icons-apple-5af6a2

תמיכה בסירי

apple watch

שעון אפל

kindpng_1279980.png
Google-Home-Logo.png
apple-carplay-logo.png.ximg.l_4_m.smart.png

ללא הגבלת כמות משתמשים  

פתיחה באמצעות אפליקציה או חיוג

שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט *

ניהול כל ממסר בנפרד או ביחד

API *

שעון שבת (טיימר)

שעון אסטרונומי

דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות 

יבוא/יצאו נתונים בקובץ EXCEL

תומך ברשתות דור 2/3/4

מתח עבודה 12-24 וולט DC 

גודל פיזי קטן 50X70 מ"מ

בקרים חכמים דור 4 עם תמיכה במקלט אלחוטי

sg304gi-wrl

SG304GIL-WR

יציאה 1, כניסה 1 

מקלט שלטים

ios

iOS / Android

kisspng-siri-computer-icons-apple-5af6a2

תמיכה בסירי

apple watch

שעון אפל

kindpng_1279980.png
Google-Home-Logo.png
apple-carplay-logo.png.ximg.l_4_m.smart.png

עד 3 משתמשים

פתיחה באמצעות אפליקציה / חיוג / סירי

עד 4000 שלטים חכמים

שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט *

קבלת התרעות PUSH לאפליקציה על שינוי סטטוס

API *

שעון שבת (טיימר)

שעון אסטרונומי

דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות 

יבוא/יצאו נתונים בקובץ EXCEL

תומך ברשתות דור 2/3/4

מתח עבודה 12-24 וולט DC 

גודל פיזי קטן 50X70 מ"מ

sg304gi-wr

SG304GI-WR

יציאה 1, כניסה 1 

מקלט שלטים

ios

iOS / Android

kisspng-siri-computer-icons-apple-5af6a2

תמיכה בסירי

apple watch

שעון אפל

kindpng_1279980.png
Google-Home-Logo.png
apple-carplay-logo.png.ximg.l_4_m.smart.png

ללא הגבלת כמות משתמשים פתיחה באמצעות אפליקציה / חיוג/ סירי

עד 4000 שלטים חכמים

שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט*

קבלת התרעות PUSH לאפליקציה על שינוי סטטוס

API *

שעון שבת (טיימר)

שעון אסטרונומי

דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות 

יבוא/יצאו נתונים בקובץ EXCEL

תומך ברשתות דור 2/3/4

מתח עבודה 12-24 וולט DC 

גודל פיזי קטן 50X70 מ"מ

sg304gb-wr

SG304GB-WR

2 יציאות

מקלט שלטים

Palgate

iOS / Android

kisspng-siri-computer-icons-apple-5af6a2

תמיכה בסירי

PalGate app

שעון אפל

kindpng_1279980.png
Google-Home-Logo.png
apple-carplay-logo.png.ximg.l_4_m.smart.png

ללא הגבלת כמות משתמשים פתיחה באמצעות אפליקציה / חיוג / סירי

עד 4000 שלטים חכמים

שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט *

ניהול כל ממסר בנפרד או ביחד

API *

שעון שבת (טיימר)

שעון אסטרונומי

דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות 

יבוא/יצאו נתונים בקובץ EXCEL

תומך ברשתות דור 2/3/4

מתח עבודה 12-24 וולט DC 

גודל פיזי קטן 50X70 מ"מ

בקרים חכמים דור 4

VD900

VD-900

גלאי כביש אלחוטי

sg314gi-wr

SG314GI-WR

Wiegand 26

PalGate app

iOS / Android

kisspng-siri-computer-icons-apple-5af6a2

תמיכה בסירי

PalGate app

שעון אפל

kindpng_1279980.png
Google-Home-Logo.png
rfid

SG334GA

RFID לטווח ארוך

apple-carplay-logo.png.ximg.l_4_m.smart.png

גלאי כביש ללא צורך בחריצת לולאת כביש והתקנה מהירה תוך מספר דקות 

טיימר (שעון שבת) לפי שעות/ימים/תאריכים 

שליטה מלאה מממשק אינטרנט

מספר סריאלי ייחודי 

טווח קליטה עד 15 מטר מהמערכת 

אורך חיי הסוללה כ-7 שנים (לפי חישוב של 1000 פקודות ביום) 

הגלאי נתמך ע"י מערכות פאל אלקטרוניקס מסדרת WR

ללא הגבלת כמות משתמשים פתיחה באמצעות אפליקציה / חיוג / סירי / שלטים

עד 4000 שלטים חכמים

תומך בפרוטוקול Wiegand 26 לחיבור אמצעי פתיחה או זיהוי חיצוניים כגון: קורא תגים, קודנים וכו' 

קבלת התרעות PUSH באפליקציה על שינוי סטטוס 

שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט לניהול המערכת כולל הבקר החיצוני שמחובר אליו *

שעון שבת (טיימר)

שעון אסטרונומי

דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות 

יבוא/יצאו משתמשים בקובץ EXCEL

תומך ברשתות דור 3/4

מתח עבודה 12-24 וולט DC 

גודל פיזי קטן 50X70 מ"מ

התקנה פשוטה ומהירה 

זיהוי תג ממרחק של כ-10 מטר 

התגים הינם פאסיבים - ללא צורך בסוללה 

ללא הגבלת כמות משתמשים(תגים) או באפליקציה

ניתן להגדיר משתמשים דרך ממשק אינטרנט מכל מקום בעולם 

אגירת 30000 רשומות אחרונות 

ניתן לקבוע אורך זמן ממסר 

יבוא/יצוא נתונים בקובץ EXCEL      

ממסר אופטי 1 

תומך בכל רשתות דור 3/4

3 נוריות זיהוי רמת הקליטה במערכת

מתח עבודה 12-24 וולט DC

remote controls

SG315A

שלט רחוק חכם מוצפן

ניהול באמצעות ממשק ניהול אינטרנטי מכל מקום בעולם - הוספה / הסרה של שלטים

הצגת מתח הסוללה בממשק ניהול

הרשאת גישה לפי שעות / ימים / תאריכים

כל שלט רחוק יכול להיות משויך ליותר ממערכת אחת

מספר זיהוי דיגיטלי ייחודי (מספר סידורי) ומפתח הצפנה לכל שלט רחוק

 טווח עבודה עד 100 מטר ע"פ תנאי השטח

 אפשרות לבחור איזה כפתור יפעל, במקרה של 2 שערים באותו טווח קליטה

 אפשרות להפעיל סדרה של שלטים תוך מספר שניות באמצעות קובץ Excel אחד

נורית לד לביקורת פעולת השלט 

החלפת סוללה בקלות

השלטים עובדים עם כל המערכות מסדרת WR

lpr pal electronics

מערכות LPR

מערכות מתקדמות

לניהול חניונים

התקנה קלה ומהירה ללא תשתית

​ניהול חניה בזמן אמת וגישה מיידית לכל הנתונים שלך בעזרת ממשק ניהול אינטרנטי קל לשימוש

ניהול חניון בתוך חניון

שומר את כל הנתונים והתמונות במשך למעלה מ-7 שנים

הפקת דוחות / סטטיסטיקות

הרשאות / הגבלות לכל רכב או משתמש

הכנסת אורחים עם אפליקציית PalGate לאנדרואיד / iOS
 
הצגת משך שהייה בחניון

אפשרות לשילוב עם מערכות לפתיחה באמצעות אפליקציה

עדכוני תוכנה מיידיים ואוטומטיים

כל הנתונים מאובטחים לחלוטין בחיבור מוצפן

* פונקציה אופציונלית. תשלום עלול לחול בגינה.

BT-10

BT-10

בקר בלוטוס

יציאה 1 - N.O./N.C.

מערכת שליטה ובקרה לפתיחת שערים/דלתות

​פתיחה באמצעות אפליקציית  PalGate

תמיכה בסירי ויישומונים (ווידג'טים ) 

ללא הגבלת כמות משתמשים

ללא צורך בתשתיות ! 

ללא צורך בכרטיס סים ! 

טווח קליטה עד כ-15 מטר 

הוספת/הסרת משתמשים באמצעות אפליקציה/ממשק אינטרנט מכל מקום בעולם

ניתן לקבוע ממסר N/O N/C קבוע לחיבור למנעולים

מתח עבודה 12V/1A

bottom of page