Najlepszy sposób kontrolowania i zarządzania bramami i drzwiami

GA-WR_1.jpg

             Systemy 2G 

Kontrolery GSM do bram /                       drzwi

Systemy 3G

Kontrolery do bram / drzwi

Bezprzewodowy wykrywacz pojazdów

Aplikacja Bluetooth

system otwierania bram / drzwi

RFID long range

System RFID dalekiego zasięgu

lpr system

Zaawansowany system LPR

© 2017 - Pal electronics Systems ltd.