top of page

Pal Electronics Systems Ltd ( www.pal-es.com ) poważnie traktuje Twoją prywatność. Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności. Zalecamy uważne przeczytanie Polityki prywatności. Uzyskując dostęp do usług świadczonych przez
Pal Electronics Systems Ltd zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie twoich danych przez naszą aplikację i stronę internetową w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.

jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące tego oświadczenia, skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem info@pal-es.com

 

Co obejmuje niniejsza Polityka prywatności

· Niniejsza Polityka prywatności obejmuje traktowanie przez firmę Pal Electronics Systems Ltd danych osobowych, które zbiera firma Pal Electronics Systems Ltd, gdy znajdujesz się na stronie internetowej i / lub używasz aplikacji Pal Electronics Systems Ltd oraz / / gdy korzystasz z usług Pal Electronics Systems Ltd. Niniejsza polityka obejmuje również traktowanie przez Pal Electronics Systems Ltd wszelkich danych osobowych, które partnerzy biznesowi Pal Electronics Systems Ltd udostępniają Pal Electronics Systems Ltd.

· Niniejsza polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których Pal Electronics Systems Ltd nie posiada ani nie kontroluje, ani do osób, których Pal Electronics Systems Ltd nie zatrudnia ani nie zarządza.

 

Jakie informacje są lub mogą być od Ciebie zbierane
Będziemy automatycznie otrzymywać i gromadzić pewne anonimowe informacje w standardowych dziennikach użytkowania za pośrednictwem naszego serwera internetowego, w tym informacje identyfikujące komputer uzyskane z plików „cookie” wysyłanych do przeglądarki z:

· Adres IP przypisany do komputera i / lub telefonu komórkowego, z którego korzystasz

· Serwer domeny, za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do naszego serwisu

· Rodzaj używanej przeglądarki internetowej

· Typ używanego komputera

· Typ używanego telefonu komórkowego

· Lokalizacja urządzeń PAL

 

Do czego służą uprawnienia aplikacji PalGate

 

· Kontakty

o wybierz użytkownika ze swoich kontaktów, aby autoryzować go na swoim urządzeniu PalGate

· Lokalizacja

o włącz Bluetooth, aby znaleźć swoje urządzenia PalGate

o włączyć wyszukiwanie i wykrywanie urządzeń PalGate

· SMS

o włączyć automatyczne analizowanie kodu weryfikacyjnego telefonu komórkowego

· Aparat

o włączyć skanowanie kodu QR urządzenia PalGate

o umożliwić zrobienie zdjęcia użytkownikowi do profilu użytkownika

o umożliwić zrobienie zdjęcia urządzenia w celu personalizacji aplikacji

 

Możemy gromadzić następujące informacje umożliwiające identyfikację użytkownika:

· Imię, w tym imię i nazwisko

· Dodatkowy adres e-mail

· Numer telefonu komórkowego i dane kontaktowe

· Kod pocztowy

· Profil demograficzny (taki jak wiek, płeć, zawód, wykształcenie, adres i posiadane dobra trwałe);

· Preferencje i zainteresowania (np. Wiadomości, sport, podróże itp.);

· Informacje finansowe (takie jak numery kont lub kart kredytowych) oraz opinie o funkcjach na naszych stronach internetowych i / lub w aplikacjach.

 

Jak są wykorzystywane te informacje
Używamy Twojego adresu e-mail, aby wysłać Ci:

· Przypomnienie hasła i potwierdzenie rejestracji

· Oferty specjalne

· Listy informacyjne

· Zmiany w zasadach lub warunkach korzystania z usługi

· Komunikacja oparta na zdarzeniach, takich jak alarmy subskrybowanego urządzenia, powiadomienia urządzenia, informacje o zamówieniach, powiadomienia o odnowieniu, zaproszenia, przypomnienia itp.

Uwaga: podczas rejestracji wysyłamy użytkownikom biuletyny i aktualizacje. Wysyłamy biuletyny i / lub promocyjne wiadomości e-mail w imieniu naszych partnerów sojuszu.

Używamy Twojego numeru telefonu komórkowego, aby wysłać Ci:

· Przypomnienie hasła i potwierdzenie rejestracji

· Aktualizacje funkcji specjalnych

· Usługi oparte na zdarzeniach, takie jak alarmy subskrybowanego urządzenia, powiadomienia urządzenia, powiadomienia o odnowieniu, zaproszenia, alerty e-mail, przypomnienia itp.,

 

Używamy Twoich danych osobowych, aby:

· Pomóż nam w zapewnieniu spersonalizowanych funkcji

· Dostosować nasze witryny do swoich zainteresowań

· Aby skontaktować się z Tobą w przypadku odzyskania hasła i zmiany zasad

· W celu świadczenia żądanych przez Ciebie usług

· Zachowanie historii społecznej zgodnie z obowiązującym prawem lub polityką

Używamy informacji kontaktowych wewnętrznie, aby:

· Ukierunkować nasze wysiłki na ulepszanie produktów

· Skontaktować się z Tobą jako respondentem ankiety

· Wysyłać wymagane aktualizacje oprogramowania

 

Zasadniczo używamy anonimowych informacji o ruchu drogowym, aby:

· Rozpoznać swoje uprawnienia dostępu do naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych

· Pomóc zdiagnozować problemy z naszymi serwerami

· Administrowania naszymi witrynami internetowymi i aplikacjami mobilnymi

· Śledzić Twoją sesję, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych witryn i aplikacji mobilnych

· Zapewnić wszelkie wymagane wsparcie i rozwiązywanie problemów

· Tworzyć statystyki dla korzyści organizacji

Udostępnianie i ujawnianie informacji

Nie udostępniamy ani nie wypożyczamy Twoich adresów e-mail ani numeru telefonu komórkowego stronom trzecim, z wyjątkiem naszych partnerów sojuszniczych.

Pal Electronics Systems Ltd wyśle dane osobowe o Tobie do innych firm lub osób, gdy:

· Musimy udostępniać Twoje informacje, aby dostarczyć żądany produkt lub usługę;

· Musimy udostępniać informacje niektórym partnerom serwisowym, aby odpowiadać na Twoje uwagi lub rozwiązywać problemy z usługami.

· Odpowiadamy na prośby rządów, organów bezpieczeństwa, obrony, skarbowych, regulacyjnych lub innych organów, agencji lub urzędników;

· Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych i adresu e-mail zgodnie z wymogami prawa i gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw i / lub zgodności z postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym podanym na naszej stronie internetowej i lub aplikacji.

 

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony danych osobowych i adresu e-mail, przekazanego nam numeru telefonu komórkowego, zarówno podczas transmisji, jak i po jej otrzymaniu.

Konto jest chronione hasłem. Żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest jednak w 100% bezpieczna. Dlatego, chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony danych osobowych, adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa w naszej witrynie internetowej lub aplikacji, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail
info@pal-es.com

 

Aktualizacje zasad

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji tej polityki w dowolnym momencie poprzez umieszczenie widocznej informacji na naszej stronie. Takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu na tej stronie.

Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, na stronie głównej i innych miejscach, które uznamy za stosowne, abyś wiedział, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy iw jakich okolicznościach, jeśli każdy, ujawniamy to. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste jego przeglądanie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, powiadomimy Cię o tym tutaj lub za pośrednictwem powiadomienia na naszej stronie głównej.

Jeśli masz pytania lub sugestie, napisz do nas na adres info@pal-es.com

Zasady funkcji automatycznego otwierania bramy

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2023

Wstęp

Niniejsza Polityka funkcji automatycznego otwierania bramy („Zasady”) stanowi umowę pomiędzy Pal Electronics Systems LTD („Firma”, „my”, „nas” lub „nasz”) a Tobą („Użytkownik”, „Ty” lub "twój"). Niniejsza Polityka reguluje dostęp i korzystanie z funkcji automatycznego otwierania bramy („Funkcja”) oferowanej przez Pal Electronics Systems LTD.

Włączając i korzystając z tej funkcji, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki oraz Warunków firmy Pal Electronics Systems LTD.

Akceptacja Polityki

Aktywacja lub korzystanie z Funkcji oznacza akceptację niniejszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki, nie możesz włączać ani korzystać z Funkcji.

Opis funkcji

Funkcja automatycznego otwierania bramy umożliwia automatyczne otwieranie bramy bez ręcznej interakcji użytkownika. Ta funkcja wykorzystuje lokalizację GPS/sieć i sygnały nawigacyjne do wykrywania Twojej obecności i odpowiedniego otwierania bramy.

Obowiązki użytkownika

Bezpieczeństwo: Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo i bezpieczne korzystanie z Funkcji.

Aktualizacje: Aby zapewnić optymalną funkcjonalność, należy zaktualizować PalGate do najnowszej wersji.

Sprzęt: Musisz upewnić się, że Twój sprzęt jest zgodny z Funkcją.

Ograniczenia i zastrzeżenia

Brak gwarancji: Firma nie gwarantuje, że Funkcja będzie zawsze działać zgodnie z opisem.

Odpowiedzialność: Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za szkody majątkowe, obrażenia ciała lub śmierć, powstałe w wyniku użycia lub niewłaściwego użycia Funkcji.

Siła wyższa: Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami, na które nie ma wpływu.

Zakończenie

Firma zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia dostępu do Funkcji z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia niniejszej Polityki lub Warunków.

Zmiany w Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt pod adresem info@pal-es.com

 

bottom of page