RFID long range

התקנה פשוטה ומהירה 

יכולת זיהוי תג ממרחק של כ-8 מטר 

התגים הינם פאסיבים - ללא צורך בסוללה 

ללא הגבלת כמות משתמשים ( תגים ) 

ניתן להגדיר משתמשים דרך ממשק אינטרנט של החברה מכל מקום בעולם 

אגירת 10000 רשומות אחרונות 

ניתן לקבוע אורך זמן ממסר 

יבוא/יצוא נתונים בקובץ EXCEL              

ממסר אופטי 1 

תומך בכל רשתות דור 3

3 נוריות זיהוי רמת הקליטה במערכת 

הוראות הפעלה

באירופה וישראל

הוראות הפעלה בצפון אמריקה