ממשק שליטה מלאה על היחידות בשטח מכל מקום בעולם. 

הוספה/הסרה של משתמשים, שלטים חכמים, מספרי רכב, הגדרות, טיימר (שעון שבת), דו"חות, היסטוריית פעולות אחרונות ועוד הרבה פונקציות מתקדמות. 

כל המידע החשוב לך נשמר בענן עם הצפנה ברמה הגבוהה ביותר. 

מפות וירטואליות לצפיה במקום ההתקנה. 

הודעות דחיפה ( פוש ) 

שימוש בממשק ניהול אינטרנטי כרוך בעלות דמי מנוי שנתי.