Dodaj nowe urządzenie w interfejsie internetowym 3G / 4G

Dodaj wielu użytkowników z pliku programu Excel

Dodaj użytkowników w interfejsie internetowym 3G / 4G

Instalacja aplikacji Palgate

Widok dziennika historii

Ustawienia timera